فیلم تبلیغاتی کافه الوارس

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #تیزر#تبلیغات#تبلیغاتی#کافه#الوارس#فیلم#رستوران#تصویر#تصویربردار#تهیه_کننده#مجید_فتاحی# #تهیه_کننده#کافه#رستوران#کارگردان#کارگردانی#تدوین#تدوینگر#فست_فود#فیلم#صدابردار#مجید _فتاحی#غذا#نوشیدنی#محیط#ارامش#موسیقی_زنده#ویدیو#

فیلم تبلیغاتی کافه رستوران الوارس

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #تهیه_کننده#کافه#رستوران#کارگردان#کارگردانی#تدوین#تدوینگر#

فیلم تبلیغاتی اپلیکیشن آشپزی تاندوری

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #رستوران#کافی شاپ#کافه#اغذیه#فیلم#کارگردان#مجید_فتاحی#تهیه_کننده#