برنامه تلویزیونی نمای رادیو(پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه ساده خط خطی(قسمت دوازدهم) تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#تهیه _کننده#تدوین#تدوینگر#مجید فتاحی#نما#رادیو#شبکه#تلویزیون#کانال#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو(پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه ساده خط خطی(قسمت یازدهم) تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#تهیه _کننده#تدوین#تدوینگر#مجید فتاحی#نما#رادیو#شبکه#تلویزیون#کانال#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو(پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه ساده خط خطی(قسمت دهم) تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#تهیه _کننده#تدوین#تدوینگر#مجید فتاحی#نما#رادیو#شبکه#تلویزیون#کانال#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو(پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه ساده خط خطی(قسمت نهم) تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#تهیه _کننده#تدوین#تدوینگر#مجید فتاحی#نما#رادیو#شبکه#تلویزیون#کانال#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو(پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه ساده خط خطی(قسمت اول) تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#تهیه _کننده#تدوین#تدوینگر#مجید فتاحی#نما#رادیو#شبکه#تلویزیون#کانال#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمايشنامه “مهاجرينِ خاكِ سرخ”(قسمت سوم-پارت دوم) تهیه کننده:مجید فتاحی با هنرمندی :فریبا متخصص، احمد گنجی، نارنین مهمینی،رضا عمرایی ،و سایر هنرمندان نمايشنامه “مهاجرينِ خاكِ سرخ تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو(پخش در شبکه نسیم)

نمايشنامه “مهاجرينِ خاكِ سرخ”(قسمت سوم) تهیه کننده:مجید فتاحی با هنرمندی :فریبا متخصص، احمد گنجی، نارنین مهمینی،رضا عمرایی ،و سایر هنرمندان نمايشنامه “مهاجرينِ خاكِ سرخ تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمايشنامه “مهاجرينِ خاكِ سرخ”(قسمت دوم) تهیه کننده:مجید فتاحی با هنرمندی :فریبا متخصص، احمد گنجی، نارنین مهمینی،رضا عمرایی ،و سایر هنرمندان نمايشنامه “مهاجرينِ خاكِ سرخ تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#

فیلم تبلیغاتی اکادمی nlp پرفسور رضا عمرائی

تهیه کنند و کارگردان:مجید فتاحی #مجید فتاحی#کارگردان#کارگردانی#تدوین#تدوینگر#دکتر#ان ال پی#پرفسور#علم#دانش#  

پشت صحنه باغ کتاب

کارگردان و تهیه کننده: مجید فتاحی #فیلم#تبلیغات#کارگردانی#باغ#کتاب#فیلم#تصویربردار# #تصویربرداری#مجید فتاحی#تهیه کننده#پشت صحنه#تهران# #نمایشگاه#