مستند سازی اولین نمایشگاه جوان ایرانی

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #نمایشگاه #جوان#ایرانی#تهیه کننده#کارگردان#تصویربرداری#تدوین#تدوینگر#تولید _کننده#داخلی#پوشاک#اموزش#کتاب#دفتر#

پشت صحنه باغ کتاب

کارگردان و تهیه کننده: مجید فتاحی #فیلم#تبلیغات#کارگردانی#باغ#کتاب#فیلم#تصویربردار# #تصویربرداری#مجید فتاحی#تهیه کننده#پشت صحنه#تهران# #نمایشگاه#

مستند دکتر محمد علی سلطانی

مستند زندگی نامه دکتر محمدعلی سلطانی گرد فرامرزی تهیه کننده وکارگردان:مجید فتاحی #فیلم#زندگی نامه#تهیه کننده#سیمرغ ادب#شعر#ادبیات#یزد#گرد فرامرزی#احساس#دستور زبان #ملک ادب#عضو#دکتر#استان یزد#روستا#دبیرستان#مستور#کتاب#نثر#داستان#الهام گرفتن#خرد ورزی

فیلم تبلیغاتی مرکز محله شیرین دخت

کارگردانی فیلم تبلیغاتی بافت فرسوده به سفارش سازمان نوسازی #وزیر#مدیر عامل#فیلم#مهندس علی اکبری#شهردار تهران#تهیه کننده#دولت#شهرداری#مهندسان#پروژه#پارک#تفریحی#

پشت صحنه فیلم کوتاه مدال سرخ

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #فیلم#کارگردانی#مجید_فتاحی#کارگردان#تدوین#تدوینگر#تصویر#تصویربرداری#تصویربردار#پشت_صحنه# #مدال_سرخ#مدال#سرخ#تهیه_کننده#دوربین#نظارت#film#صحنه#هماهنگی#بازیگر#بازیگران#فیلم# #اکشن#

پشت صحنه موزیک ویدیو قرار ناتمام1

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #موسیقی #موسیقی_ #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی# #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک # #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #تصویر#تصویربرداری# #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام#کارگردانی#مجید_فتاحی#فیلم_کوتاه# #صدابرداری#

پشت صحنه موزیک ویدیو آسمونی

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #موسیقی #موسیقی_ #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی# #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک # #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #تصویر#تصویربرداری# #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام#کارگردانی#مجید_فتاحی#فیلم_کوتاه# #صدابرداری#تدوین#تدوینگر#عوامل#بازیگران#بازیگر#نمایش#خواننده#پاپ#موزیک#صدای_خوب#اهنگ#اهنگساز#نوازنده#صدابردار#

پشت صحنه موزیک ویدیو اردشیر

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #موسیقی #موسیقی_ #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی# #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک # #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #تصویر#تصویربرداری# #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام#کارگردانی#مجید_فتاحی#فیلم_کوتاه# #صدابرداری#تدوین#تدوینگر#عوامل#بازیگران#بازیگر#نمایش#خواننده#پاپ#موزیک#صدای_خوب#اهنگ#اهنگساز#نوازنده#صدابردار#