فیلم تبلیغاتی کافه الوارس

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #تیزر#تبلیغات#تبلیغاتی#کافه#الوارس#فیلم#رستوران#تصویر#تصویربردار#تهیه_کننده#مجید_فتاحی# #تهیه_کننده#کافه#رستوران#کارگردان#کارگردانی#تدوین#تدوینگر#فست_فود#فیلم#صدابردار#مجید _فتاحی#غذا#نوشیدنی#محیط#ارامش#موسیقی_زنده#ویدیو#

تیزر تبلیغاتی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ_غرفۀ شرکت فکر برتر

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #کارگردان#تهیه_کننده#مجید_فتاحی#فکر برتر#مجموعه#کارگردانی#تیزر#تبلیغاتی#تبلیغات#

موشن گرافیک شرکت اروین کوشان اریا

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #موشن_گرافیک#شرکت #اروین_کوشان_اریا#تیزر #تبلیغات#تبلیغاتی# #ساخت#طراحی#ماشین#قطعات#تعمیرات#تعویض#مکانیک#حرفه#صنعت# خودرو#تعویض_به_موقع#طراحی#کیفیت#کارگردانی#تهیه _کنندگی#تصویر# تصویربرداری#کارخانه#شرکت#پخش#مصرف#تولید#

فیلم تبلیغاتی کلینیک تخصصی پوست و مو ساعی 1

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #پوست#مو#کلینیک#تخصصی#تخصص#ساعی#فیلم#کارگردان#کارگردانی#تبلیغ#تبلیغاتی#مراقبت#سلامتی#دکتر#پزشک# #مطب#تهیه_کننده#تدوین#تدوینگر#صدا#تصویر#تصویربرداری#

فیلم تبلیغاتی کلینیک تخصصی پوست و مو ساعی2

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #پوست#مو#کلینیک#تخصصی#تخصص#ساعی#فیلم#کارگردان#کارگردانی#تبلیغ#تبلیغاتی#مراقبت#سلامتی#دکتر#پزشک# #مطب#تهیه_کننده#تدوین#تدوینگر#صدا#تصویر#تصویربرداری#

فیلم تبلیغاتی کلینیک تخصصی پوست و مو ساعی3

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #پوست#مو#کلینیک#تخصصی#تخصص#ساعی#فیلم#کارگردان#کارگردانی#تبلیغ#تبلیغاتی#مراقبت#سلامتی#دکتر#پزشک# #مطب#تهیه_کننده#تدوین#تدوینگر#صدا#تصویر#تصویربرداری#

فیلم تبلیغاتی سامانه نظارت همگانی 1888

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #فیلم#تبلیغاتی#سامانه#نظارت#همگانی#1888#مجید _فتاحی#مدیران#کارشناسان#شهرداری_تهران#پیام#صدای_شهروندان#شهروند#اپلیکیشن#

فیلم تبلیغاتی فرهنگسرای فناوری و اطلاعات

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #فیلم#تبلیغاتی#فناوری_اطلاعات#صوتی#تصویری#تخصصی#بخش#تولید محصول#صاحب_نظر#کتابخانه#کتاب#نظام#تخصصی#بخش#عنوان#کامپیوتر#عالی ترین#سطح#بروزرسانی#برنامه ریزی#انجمن#دوره#تولید#محصول#صاحب_سبک#خدمات#متخصص#

فیلم تبلیغاتی petwash2

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی خدمات سیار حیوانات خانگی #خدمات#سیار#حیوانات_خانگی#فیلم#تبلیغات#کارگردان#مجید_فتاحی#پت واش##خدمات#سیار#خانگی#کارگردان#مجید فتاحی#کارگردانی#حیوانات#محیط زپست#پت واش#فیلم#تبلیغات#گربه#سگ#حیوان خانگی#نیاز_جامعه#رسیدگی#کلینیک_دامپزشکی#شست_شو#ارایش#ارایشگر#قیچی#مدرک#بین المللی#مدرک_بین المللی#تجهیزات#پاکیزگی#ارایش#ارایشگر#