فیلم مستند26 ویدئو

mashin-hafar-tbm
0

مستند ماشین حفار TBMبه سفارش شرکت مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #ماشین#فرانسه#ایتالیا#حفاری#حفار#تونل#تاریخ#دایره#حفار#انفجار#مجاورت#ماشین _آلات#سایندگی#مکانیزه#جبران#انتقال#مواد#تاریخ #پیشینه#فیلم#راه آهن#شهری#تهران#مخروطی#پروژه#تصویر#تصویربردار#صدا#صدابردار#انتقال#مواد#کاهش#زمان#مترو#مکنده#چرخش#
Screenshot_2019-05-26 b42751ae48dec834e4bdb2b8a3d5d8679638531-240p__65190 mp4
0

مستند نزدیک تراز برادربه سفارش کمیته امداد

مستند نزدیک تراز برادربه سفارش کمیته امداد استان البرز تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #مادر#پدر#زندان#پول#مادر#کمیته_امداد#فرهنگ#چک#اعتماد#بدهکار#خیانت#برنامه#حامل#فقره#درامد#سختی#مشکل_مالی#بچه ها# #امکانات#خانواده#گرمی#محبت#خیرین#نیکوکاران#شهرستان#گلریزان#کمک#هم_وطن#تهیه _کننده#مجید_فتاحی# #فیلم#مستند#سفارش#کمیته#امداد#امام_خمینی#استان#تهران#البرز#استان_البرز#فداکاری#گذشت# #همیاری#کمک#فیلم_مستند#کارگردان#کارگردانی#
Screenshot_2019-05-15 2a2008c97c6e50b8fc89ea856734773d14875113-720p__50070 mp4
0

مستند مدیران عامل اسبق سازمان نوسازی

مستند مدیران عامل اسبق سازمان نوسازی تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی ۵۰سالگی#سازمان _نوسازی#جشن#وزیر _ارتباطات#مدیران _سازمان#بافت _فرسوده #اقای پیروز حناچی#همایش#جشن#پارک ملت#خزانه#مدیر _عامل#فرمانیه#مناطق#میدان تره بار#بافت _فرسوده#سازندگی
Screenshot_2019-05-15 85ba226c73240416d841319184ea559e14821899-720p__30522 mp4
0

فیلم مستند روایت یک مسابقه

کارگردانی فیلم مستند مسابقه باز افرینی و بافت فرسوده به سفارش سازمان _نوسازی #فیلم#اقای پیروز_ حناچی#بافت فرسوده#مستند#مدیرت _شهری#سازمان نوسازی#رونق_ توسعه#فضای تفریحی#دولت#زیرگذر راه اهن#تهران _تبریز#فراخوان#بین المللی#عمومی#طراحی#ایده#پروژه#دستاورد#
دکتر-سلطانی
0

مستند دکتر محمد علی سلطانی

مستند زندگی نامه دکتر محمدعلی سلطانی گرد فرامرزی تهیه کننده وکارگردان:مجید فتاحی #فیلم#زندگی نامه#تهیه کننده#سیمرغ ادب#شعر#ادبیات#یزد#گرد فرامرزی#احساس#دستور زبان #ملک ادب#عضو#دکتر#استان یزد#روستا#دبیرستان#مستور#کتاب#نثر#داستان#الهام گرفتن#خرد ورزی