انیمشن و موشن گرافیک28 ویدئو

Screenshot_2019-10-16 031b6d4209ea08a8193d62830938777617457156-1080p__24139 mp4
0

موشن گرافیک اروین کوشان اریا ۲

آموزش ثبت سفارش در سایت یدکی پارت تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #اروین #شرکت#خودرو#یدک#اروین_کوشان_اریا#مجید_فتاحی#کارگردانی#تهیه _کننده#تبلیغات#نریشن# #گوینده#نریتور#یدکی_پارت#فیلمساز# #فیلم#تبلیغ#موشن#موشن _گرافیک#انیمیشن#
Screenshot_2019-06-23 483e264787e8433aa28d907133f0417415550998-1080p__54488 mp4
0

موشن گرافیک شرکت اروین کوشان اریا

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #موشن_گرافیک#شرکت #اروین_کوشان_اریا#تیزر #تبلیغات#تبلیغاتی# #ساخت#طراحی#ماشین#قطعات#تعمیرات#تعویض#مکانیک#حرفه#صنعت# خودرو#تعویض_به_موقع#طراحی#کیفیت#کارگردانی#تهیه _کنندگی#تصویر# تصویربرداری#کارخانه#شرکت#پخش#مصرف#تولید#
Screenshot_2019-05-28 6a5c9d412beb2b87b4e6570aac514d4014937869-720p__92765 mp4
0

ارم استیشن سازمان نوسازی

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #مجید_فتاحی#تهیه_کننده#کارگردان#شهردار#حناچی#مدیران#مدیر عامل#نوسازی#شهر #شهر_تهران#مناطق#بافت_فرسوده# #سازمان_ نوسازی#کارگردانی#پروژه#وزارت_ مسکن#مجتمع_ مسکونی#شهرداری#محور_ شهری#بخش _خصوصی#ساخت#مشارکت#مسکن _جایگزین#اراضی# #محله های ناکارامد#پلاک _مسکونی#بلوک _شهری#اهداف#مالکین#تامین خدمات#اقشار کم در امد#بهاران شرقی#
Screenshot_2019-05-28 95536ec88a1fb09c1b3cb9713c49c14915015954-1080p__25399 mp4
0

ارم استیشن مدافعان حرم

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #مدافع#حرم#شهادت#شهدا#مجید_فتاحی##شهیدان#گرامی# #جنگ#پیامد#بزرگواری #یاد#گرامی_داشت#حق#باطل#خاکسپاری#نبرد#حق_علیه_باطل# #ایثار#رهبر#رهبری#گمنام#مقام#والا#ایران#جمهوری_اسلامی_ایران#شهادت# #ارزش#بنیان_گذار#جمهوری#اسلامی#بیت_رهبری#امام#امام خمینی#صلح#اتش_بس# #تهیه_کننده#کارگردان#محید_فتاحی#تهیه_کننده#شهیدان#مدافع#فداکاری#سپاه#پاسداران#انقلاب#
Screenshot_2019-05-22 411f7130d3ea947894068bdf4f56b4ec15049832-1080p__40179 mp4
0

موشن گرافیک جنرال مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی #سال#جامع#مترو#تهران#طرح#خط#اصلی# #خط _اصلی#احداث#پروژه#تونل#پیش_بینی#کهریزک#عظیم#میلیارد#فرهنگسرا#صادقیه#اتوبان#ازادگان#میدان#کلاهدوز# #سعادت اباد#مترو_تهران#حمل_نقل#امام خمینی#بروز#عمق#زمین#تونل#امکانات#ماشین#مسافران#برج_میلاد#اماکن#بیمارستان#ورزشگاه#خطوط# #ترافیک#شلوغی#خیابان#راه#معابر#الودگی#الودگی_هوا#هوای_پاک#اوج _ترافیک#سرعت#راحتی#
Screenshot_2019-05-22 موشن گرافیک مترو تهران (مجید فتاحی)
0

موشن گرافیک خط ۷ مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی #سال#جامع#مترو#تهران#طرح#خط#اصلی#خط _اصلی#احداث#پروژه#تونل#پیش_بینی#کهریزک#عظیم#میلیارد# #فرهنگسرا#صادقیه#اتوبان#ازادگان#میدان#کلاهدوز#سعادت اباد#مترو_تهران#حمل_نقل#امام خمینی#بروز#عمق# #زمین#تونل#امکانات#ماشین#مسافران#برج_میلاد#اماکن#بیمارستان#ورزشگاه#خطوط#
Screenshot_2019-05-22 e6384334f2aaefd5e2c50e32cf021b9b15050008-1080p__83951 mp4
0

موشن گرافیک مترو خط ۶ مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی #سال#جامع#مترو#تهران#طرح#خط#اصلی#خط _اصلی#احداث#پروژه# #تونل#پیش_بینی#کهریزک#عظیم#میلیارد#فرهنگسرا#صادقیه#اتوبان# #ازادگان#میدان#کلاهدوز#سعادت اباد#مترو_تهران#حمل_نقل#امام خمینی# #بروز#عمق#زمین#تونل#امکانات#ماشین#مسافران#برج_میلاد#اماکن#بیمارستان#ورزشگاه#خطوط#
Screenshot_2019-05-22 e20379e3e35562f55e67dcaf36c275c515046048-1080p__55516 mp4
0

موشن گرافیک مسکن امید_بهاران شرقی

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #سازمان_ نوسازی#کارگردانی#پروژه#وزارت_ مسکن# #مجتمع_ مسکونی#شهرداری#محور_ شهری#بخش _خصوصی#ساخت#مشارکت# #مسکن _جایگزین#اراضی#محله های ناکارامد#پلاک _مسکونی#بلوک _شهری#اهداف# مالکین#تامین خدمات#اقشار کم در امد#بهاران شرقی
Screenshot_2019-05-22 e4cdb25fe582a4b4215e6b66db1d2b6715044055-1080p__98480 mp4
0

موشن گرافیک سامانه ۱۸۸۸

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی ،باموضوع نظارت مردم برحاکمیت #مجید_فتاحی#کارگردان#نظارت#تدوین#تصویربرداری# ۱۸۸۸# #وضعیت#مشارکت#بزرگراه#مدیریت#سامانه#اداره#تلفن# #مدیریت شهری #نظارت همگانی #شهرداری تهران # #سامانه۱۸۸۸ #ناظر #شهروند #انتقاد #پیشنهاد #شکایات #راهنمایی و ارشاد #قانون_ اساسی #ناظرین_ افتخاری # #مشارکت_ مردمی #ارتقای_ کیفیت #تامین_ سلامت اداری #مدیران_ شهری #صندوق- پستی #پست_ الکترونیک # #پیگیری_ پرونده#خدمات_ شهرداری #سدمعبر_دستفروشان #مخزن_ زباله_ تَر […]