فیلم های تبلیغاتی

44 ویدئو

فیلم تبلیغاتی سامانه نظارت همگانی 1888

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #مجید فتاحی #مجید #فتاحی #مدیریت شهری #نظارت همگانی #شهرداری تهران #سامانه1888 #ناظر #شهروند #انتقاد #پیشنهاد #شکایات #راهنمایی و ارشاد #قانون اساسی #ناظرین افتخاری #مشارکت مردمی #ارتقای کیفیت #تامین سلامت اداری #مدیران شهری #صندوق صوتی #صندوق پستی #پست الکترونیک #پیگیری پرونده #خدمات شهرداری #سدمعبردستفروشان #مخزن زباله تَر #کارگردان #تهیه […]

فیلم تبلیغاتی شرکت2 galletti

فیلم تبلیغاتی شرکت galletti تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #فروش#پرسنلی#مدیرعامل#تدوین#تدوینگر#galletty# #خرید#سود#ارزش#زیان#کارگردانی#مجید_فتاحی#مدیران#مدیر#طح#فیلم#فیلم_تبلیغاتی#gallatti#کارگردان#شرکت# #شرکتی#تهیه_کننده#مصرف#مصرف_کننده#قیمت#قیمت _جهانی#

فیلم تبلیغاتی سامانه نظارت همگانی 1888

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #فیلم#تبلیغاتی#سامانه#نظارت#همگانی#1888#مجید _فتاحی#مدیران#کارشناسان#شهرداری_تهران#پیام#صدای_شهروندان#شهروند#اپلیکیشن#

فیلم تبلیغاتی فضای مجازی

تهیه کننده: مجید فتاحی #کارگردان#تهیه_کننده#تولید#اجرا#فضای مجازی#اینستاگرام#سایت#فیلم#

فیلم تبلیغاتی رستوران اتریشی فریکادل

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #اتریشی#اوقات#نوشیدنی#محیط#شاد#دلپذیر#ارامش#سالم#غذای#متفاوت#

کارگردانی شرکت راه اهن شهری تهران و حومه (مترو)

حضور شرکت راه اهن شهری تهران و حومه (مترو) در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #کارگردان#مترو#تهران#مترو_تهران#قطار#شهری#شهر#مدیریت#مدیرعامل_مترو#حضور# #خارجی#خط7#مجید_فتاحی# #قطار#شهری#شهر#مدیریت#مدیرعامل_مترو#حضور# #خارجی#خط7#مترو_پل#زیرگذر#ترافیک#الودگی_هوا#برق#زمان#مدیریت_زمان# #حمل_نقل#نمایشگاه#بین _المللی#تهران#هفتمین#ریلی#مترو_تهران#تهیه_کننده#کارگردان#مجید_فتاحی#قطار_شهری#راه اهن#تصویربردار# #سرعت#سریع#ویژه#ارامش#تهویه#راندمان#تراکم#جمعیت#فضا# #METRO#TEHRAN#IRAN#  

فیلم تبلیغاتی سفره خانه سنتی طباطبایی در قم

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #گذر#تجربه#دلچسب#فضا#جذاب# #صنایع_دستی#کافی_شاپ#طعم_غذا#خانه#تاریخی#خانه_تاریخی##خاطره#چایخانه#غرفه

فیلم تبلیغاتی شرکت ناریکو

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی فیلم تبلیغاتی شرکت ناریکو نو اندیشان ریل ایرانیان