فیلم مستند

17 ویدئو

 فیلم مستند کبته

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #تهیه_کننده#کارگردان#کبته#فیلم#مراسم#قم#نذز#شهدا#امامان#نذری#

تهیه و تولید مستند بافت فرسوده منطقه 17

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #بافت_فرسوده#مناطق#مجید_فتاحی#کارگردان#جشنواره#بین_المللی#مستند#فیلم#مردم#فرسودگی#نوسازی#شهرداری#شهرسازی#نوسازی#شهر _تهران#منطقه_17#کمبود#امکانات#نبود_بهداشت#فضای_سبز#سبزی#خرمی#

تهیه و تولید مستند بافت فرسوده میدان شوش

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی #میدان_شوش#اقشار_کم درامد#فقر#ساختمان#خانه#سختی#کارگردان#مشکل#فرسودگی#فرسایش#قدیمی #کهنه#تهران#مردم#مناطق#پایین_شهر#تهیه_کننده#فیلم#تیزر#

تهیه و تولید مستند گزارشی جشن رمضان

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی تهیه و تولید مستند گزارشی جشن رمضان کمیته امداد #تهیه#تهیه_کننده#کارگردان#جشن#رمضان#کمیته_امداد#ماه _رمضان#مجید_فتاحی# مستند#گزارش#گزارشی#

تهیه وتولید مستند نظامی سفارش سازمان نوسازی

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی تهیه وتولید مستندنظامی به سفارش سازمان نوسازی شهر تهران #تهیه کننده#تولید#شهر_تهران#نظامی#مستند#کارگردان#اموزش #اموزشی# #سرباز#سرهنگ#فرمانده#دستور#مافوق#حمله#جنگ#صلح#ارتش# سپاه#پاسداران#بسیج#مردم سازمان#وزارت#اطلاعات#  

تولید مستند آیت الله امامی کاشانی

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی تهیه و تولید مستند زندگینامه آیت الله امامی کاشانی #انتظار#صاذق#ابوتراب#دین#محمد#رشد#علمیه#مطهری#تحصیل#اساتید#دین_اسلام#طلبه#طلبگی#پیامبر#خدمت#شرایط#تردید#جوان#پیر#پیامبر#خدمت _گذاری#امام_خمینی#متون#فقه#تهران#ایت الله#دروس#هجرت#بالندگی

تولید مستند با حضور وزیر راه

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی تهیه و تولید مستند حضور وزیر راه در منطقه اردستان #دوربین#راه#جاده#تصادف#اردستان#شهرستان#ملت#دولت#تردد#زواره#اصفهان#نشست#همایش#

تولید مستند گزارشی با حضور آقای فتاح

تهیه کننده, کارگردان : مجید فتاحی, تهیه و تولید مستند ,گزارشی حضور آقای فتاح در استان البرز تهیه و تولید مستند گزارشی باحضور آقای فتاح در استان البرز #استان#البرز#نیکوکاران#خیرین#مشکلات#دولت#کابینه#اقای _فتاح#گزارش#

فیلم مستند آینده رابنویس لوازمش بامن

تهیه کننده و کارگردان : مجید فتاحی تهیه و تولید مستند آینده ات را بنویس لوازمش با من به سفارش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز #تدوینگر#تهیه#تهیه _کننده#اینده#لوازم#مداد#خودکار#کاغذ#دفتر#کتاب#چاپ#مجموعه#کارگاه#کارخانه#پاکن#علم#دانش#

فیلم مستند روایت یک مسابقه

کارگردانی فیلم مستند مسابقه باز افرینی و بافت فرسوده به سفارش سازمان _نوسازی #فیلم#اقای پیروز_ حناچی#بافت فرسوده#مستند#مدیرت _شهری#سازمان نوسازی#رونق_ توسعه#فضای تفریحی#دولت#زیرگذر راه اهن#تهران _تبریز#فراخوان#بین المللی#عمومی#طراحی#ایده#پروژه#دستاورد#