انیمشن و موشن گرافیک

23 ویدئو

موشن گرافیک اروین کوشان اریا 2

آموزش ثبت سفارش در سایت یدکی پارت تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #اروین #شرکت#خودرو#یدک#اروین_کوشان_اریا#مجید_فتاحی#کارگردانی#تهیه _کننده#تبلیغات#نریشن# #گوینده#نریتور#یدکی_پارت#فیلمساز# #فیلم#تبلیغ#موشن#موشن _گرافیک#انیمیشن#

موشن گرافیک داشبورد مدیریت سازمان نوسازی

کارگردان و تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#مجید فتاحی#تهیه_کننده#مدیربت#مدیر عامل#شهری# #تهرانی#تهران#شهر_تهران#سازمان_ نوسازی#

موشن گرافیک شرکت اروین کوشان اریا

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #موشن_گرافیک#شرکت #اروین_کوشان_اریا#تیزر #تبلیغات#تبلیغاتی# #ساخت#طراحی#ماشین#قطعات#تعمیرات#تعویض#مکانیک#حرفه#صنعت# خودرو#تعویض_به_موقع#طراحی#کیفیت#کارگردانی#تهیه _کنندگی#تصویر# تصویربرداری#کارخانه#شرکت#پخش#مصرف#تولید#

موشن گرافیک جنرال مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی #سال#جامع#مترو#تهران#طرح#خط#اصلی# #خط _اصلی#احداث#پروژه#تونل#پیش_بینی#کهریزک#عظیم#میلیارد#فرهنگسرا#صادقیه#اتوبان#ازادگان#میدان#کلاهدوز# #سعادت اباد#مترو_تهران#حمل_نقل#امام خمینی#بروز#عمق#زمین#تونل#امکانات#ماشین#مسافران#برج_میلاد#اماکن#بیمارستان#ورزشگاه#خطوط# #ترافیک#شلوغی#خیابان#راه#معابر#الودگی#الودگی_هوا#هوای_پاک#اوج _ترافیک#سرعت#راحتی#

موشن گرافیک خط 7 مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی #سال#جامع#مترو#تهران#طرح#خط#اصلی#خط _اصلی#احداث#پروژه#تونل#پیش_بینی#کهریزک#عظیم#میلیارد# #فرهنگسرا#صادقیه#اتوبان#ازادگان#میدان#کلاهدوز#سعادت اباد#مترو_تهران#حمل_نقل#امام خمینی#بروز#عمق# #زمین#تونل#امکانات#ماشین#مسافران#برج_میلاد#اماکن#بیمارستان#ورزشگاه#خطوط#

موشن گرافیک مترو خط 6 مترو تهران

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی #سال#جامع#مترو#تهران#طرح#خط#اصلی#خط _اصلی#احداث#پروژه# #تونل#پیش_بینی#کهریزک#عظیم#میلیارد#فرهنگسرا#صادقیه#اتوبان# #ازادگان#میدان#کلاهدوز#سعادت اباد#مترو_تهران#حمل_نقل#امام خمینی# #بروز#عمق#زمین#تونل#امکانات#ماشین#مسافران#برج_میلاد#اماکن#بیمارستان#ورزشگاه#خطوط#

موشن گرافیک مسکن امید_بهاران شرقی

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی #سازمان_ نوسازی#کارگردانی#پروژه#وزارت_ مسکن# #مجتمع_ مسکونی#شهرداری#محور_ شهری#بخش _خصوصی#ساخت#مشارکت# #مسکن _جایگزین#اراضی#محله های ناکارامد#پلاک _مسکونی#بلوک _شهری#اهداف# مالکین#تامین خدمات#اقشار کم در امد#بهاران شرقی

موشن گرافیک سامانه 1888

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی ،باموضوع نظارت مردم برحاکمیت #مجید_فتاحی#کارگردان#نظارت#تدوین#تصویربرداری# 1888# #وضعیت#مشارکت#بزرگراه#مدیریت#سامانه#اداره#تلفن# #مدیریت شهری #نظارت همگانی #شهرداری تهران # #سامانه1888 #ناظر #شهروند #انتقاد #پیشنهاد #شکایات #راهنمایی و ارشاد #قانون_ اساسی #ناظرین_ افتخاری # #مشارکت_ مردمی #ارتقای_ کیفیت #تامین_ سلامت اداری #مدیران_ شهری #صندوق- پستی #پست_ الکترونیک # #پیگیری_ پرونده#خدمات_ شهرداری #سدمعبر_دستفروشان #مخزن_ زباله_ تَر […]

موشن گرافیک پیشخوان توسعه محلات

موشن گرافیک سامانه توسعه محلات به سفارش سازمان نوسازی تهیه کننده و کارگردان: #مجیدفتاحی #موشن_گرافیک#برج میلاد#سامانه#توسعه#محلات#برنامه#مدیرعامل#احساس_امنیت#مدیریت_شهری#شهرداری#فناوری_اطلاعات#برنامه#بودجه#

موشن گرافیک نیم قرن فعالیت سازمان نوسازی

تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی موشن گرافیک 50سال فعالیت و خدمات سازمان نوسازی در شهر تهران #بافت فرسوده#سازمان نوسازی#پنجاهمین سال #تاسیس#اهداف نو#چشم انداز#شهرداری#مشکلات شهری#بزرگراه نواب#نوسازی مسکن#محله عودلاجان#