موشن گرافیک سامانه ۱۸۸۸

تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی ،باموضوع نظارت مردم برحاکمیت #مجید_فتاحی#کارگردان#نظارت#تدوین#تصویربرداری#
۱۸۸۸# #وضعیت#مشارکت#بزرگراه#مدیریت#سامانه#اداره#تلفن# #مدیریت شهری #نظارت همگانی #شهرداری تهران #

#سامانه۱۸۸۸ #ناظر #شهروند #انتقاد #پیشنهاد #شکایات #راهنمایی و ارشاد #قانون_ اساسی #ناظرین_ افتخاری #

#مشارکت_ مردمی #ارتقای_ کیفیت #تامین_ سلامت اداری #مدیران_ شهری #صندوق- پستی #پست_ الکترونیک #

#پیگیری_ پرونده#خدمات_ شهرداری #سدمعبر_دستفروشان #مخزن_ زباله_ تَر #کارگردان #تهیه_ کننده #مدیرتولید#تصویربرداری

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *